Brede School Duinpark

De Trimaran is onderdeel van het brede schoolcomplex in het Duinpark. Het complex is een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit de wijk. Naast de school zijn in het brede schoolcomplex de openbare bibliotheek, de gymvereniging en de stichting kinderopvang gevestigd. De school werkt intensief samen met deze partners. De kinderen op school maken gebruik van deze faciliteiten. Dit kan betekenen dat de theaterruimte van de school wordt gebruikt door een van de partners van de school voor buurtactiviteiten. Daarnaast kan de school op gebruik maken van de faciliteiten van de gymvereniging en de bibliotheek. De directeur maakt hierover afspraken. Het complex wordt beheerd door een gebouwbeheerder.

 Tribune
De centrale plaats in de school is de tribune. Deze ruime lichte ruimte biedt de mogelijkheid om uitvoeringen, themapresentaties en vieringen te houden. Onderaan de tribune is de gymzaal voor de onderbouwleerlingen. Deze ruimte kan worden ontsloten door een schuifwand, zodat deze speelzaal gebruikt kan worden als speelvlak. In de tribuneruimte is een professionele geluidsinstallatie geïnstalleerd.
Langs de tribune is de binnentrap naar de bovenlaag van de school. Bovenaan de trap is ruimte op kunst van kinderen te exposeren. Daarnaast hangt er in deze ruimte een groot kunstwerk dat de samenwerking van de verschillende partners van de brede school uitbeeldt. Dit kunstwerk is gemaakt door Francoise de Ruiter; een ouder van twee oudleerlingen.


Buitenspelen op het dak
Door de unieke vormgeving van het brede schoolcomplex is het gebouw verweven met het duinlandschap. Hierdoor zijn er verschillende lagen in het gebouw. Ook het schoolplein is in lagen aangelegd. Zo is er een beneden- en een bovenplein.
Het benedenplein is bestemd voor de leerlingen van de onderbouw. Er is een avonturenpad door de begroeiing bestemd voor de speelkarren en er is een zandbak in de vorm van het Trimaranlogo. Het nieuwe speeltoestel heeft de vorm van de Ark van Noach. Het is bijzonder dat er nog twee bomen staan uit Kennedypark dat ooit op deze plaats lag. Dit zorgt samen met de andere begroeiing voor het groene karakter van het plein.
Het bovenplein is via een brede buitentrap te bereiken. Het bovenplein is gesitueerd op het dak van de onderbouwgroepen en op de winkels van de aangrenzende winkelstraat. Door de hoge ligging kijken de leerlingen uit op het Duinpark. Op het bovenplein is een omheind sportveld met een buitentribune gecreëerd waar leerlingen tijdens de pauze kunnen basketballen of voetballen.
De leerlingen betreden de school via het schoolplein. Per twee lokalen is er een entree gesitueerd met een garderobe en toiletgroep.

 

Stilteruimte
De stilteruimte is een unieke ruimte die goed past bij de identiteit van de school. In deze ruimte kunnen leerlingen luisteren naar bijzondere verhalen, vieren en herdenken of ze kunnen het gebruiken om gewoon even stil te zijn. De leerlingen kunnen in de stilteruimte zitten op zitkussens. De stilteruimte is aangekleed met een vertelstoel, een schoolpaaskaars en twee symboolkasten met bijzondere levensbeschouwelijke voorwerpen en Bijbelse kinderboeken. Aan de wand hangt een door kinderen versierd kruis met de zeven kleuren van de regenboog. Daarnaast is de stilteruimte aangekleed met grote kunstpanelen die tijdens de bouw hebben gehangen aan de schutting om de bouwplaats. In de stilteruimte hangt ook de gedenksteen voor de slachtoffers voor de Tweede Wereldoorlog in het kader van adopteer een monument.


Gedigitaliseerde lokalen met nieuw meubilair
Alle groepslokalen op De Trimaran hebben een digitaal schoolbord of touchscreen. In iedere groep zijn twee vaste computers. Daarnaast maken de leerlingen gebruik van laptops en tablets. In de hele school is een draadloos netwerk aangelegd.
De lokalen zijn voorzien van nieuw meubilair. De leerlingen van groep 3 t/m 8 werken aan verhoogd meubilair. Dit meubilair heeft een frisse en rustige uitstraling en het is ergonomisch verantwoord.


Kinder-kook-keuken
In de school is een kinder-kook-keuken gemaakt. De leerlingen kunnen hiervan gebruik maken bij projecten of kooklessen. De keuken kan ook gebruikt worden bij andere evenementen in de school, waarbij catering wordt verzorgd.

De Trimaran heeft een prachtig schoolgebouw. Het team is er bijzonder trots op. Het is een uniek gebouw waarin het adaptief onderwijsconcept optimaal tot z’n recht kan komen.

 

 

 

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering