Bas project

Het Basproject is een structureel onderdeel van het taalonderwijs in de onderbouw van de school. Het project heeft als doel de taalontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren en de woordenschat te vergroten. De kinderen leren hiermee in een uitdagende, taalrijke omgeving. Bij ons op school wordt het basproject gebruikt in groep 1 t/m 4.


Welke materialen worden er gebruikt?

Het project bestaat uit een serie praatplaten en een aantal boeken over een jongetje dat Bas heet. Daarnaast is er een computerprogramma ‘Bas gaat digitaal’ dat op een aantrekkelijke en uitdagende manier vaardigheden bij kleuters oefent die nodig zijn voor de verdere taalontwikkeling. Naast het genoemde lesmateriaal heeft de school leskisten ontwikkeld die passen bij verschillende thema’s. De school probeert zoveel mogelijk thema’s te gebruiken die aansluiten bij de beleving van de kinderen, zodat de activiteiten betekenisvol zijn voor kinderen. Kinderen hebben dus ook inspraak bij thema’s en worden geprikkeld hier actief aan mee te doen. Vanwege deze werkwijze worden er ook steeds nieuwe kisten ontwikkeld, omdat er regelmatig nieuwe thema’s actueel zijn.


Hoe kun je dit terug zien in de groepen?

In de groepen zijn kijktafels met woordkaartjes. De kinderen worden betrokken bij de samenstelling van zo’n thematafel.
Verder zijn er in de groepen van de onderbouw spelhoeken te vinden. Door middel van spel wordt de taalontwikkeling van kinderen op een spelende en ongedwongen manier ontwikkeld. Iedere groep heeft een winkeltje dat per thema wisselt en dat bij de spelhoek betrokken kan worden.
In iedere kleutergroep zijn een lettermuur en een letterkastje te vinden, dat kinderen stimuleert om letters en klanken te combineren en woorden te stempelen, te plakken of met legoletters woorden te vormen in de lees- stempelhoek. Natuurlijk wordt deze werkwijze in groep 3 en 4 voortgezet.


Hoe werkt een kleine kring?

De leerkrachten in de verschillende groepen werken regelmatig in de kleine kring. Hierbij worden kinderen in een groepje van 4 of 5 kinderen uitgedaagd met elkaar in gesprek te gaan over een bepaalde vraag of onderwerp. Op deze manier wordt met name bij taalarme kinderen de mondelinge taalvaardigheid en de woordenschat gestimuleerd. Bij de thema's worden regelmatig excursies georganiseerd en gasten uitgenodigd.

 

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering