Hoe zorgt de school voor een goede kwaliteit van het onderwijs?

De Trimaran hecht veel waarde aan de kwaliteit van het onderwijs. De directeur bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. De directeur wordt hierin ondersteund door de bouwcoördinatoren en de kwaliteitswerkgroep.

De school gebruikt diverse onderzoeken om de kwaliteit in kaart te brengen. De school hecht hierbij waarde aan de mening van de leerkrachten, leerlingen en ouders. De resultaten van deze onderzoeken leveren aandachtspunten voor de school op. De directeur zorgt ervoor dat deze worden opgenomen in het schoolplan. De resultaten van de kwaliteitsinstrumenten zijn te vinden op de website van de school.

Het schoolteam is constant in ontwikkeling. De school werkt aan de kwaliteitsverbetering, door het lezen van vakliteratuur, nascholing, studiedagen en het volgen van actuele onderwijsvernieuwingen. De school maakt hierbij zo veel mogelijk gebruik van de specialisten in het eigen team en indien nodig experts van buiten de school.

 

De onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie kan de school bezoeken of de school wordt verzocht schoolresultaten op te sturen. De onderwijsinspectie maakt hiervan een rapportage, waarin verbeterpunten worden geformuleerd. De school kan hierdoor nog gerichter werken aan de kwaliteitsverbetering. Meer informatie over de onderwijsinspectie is te vinden op: www.onderwijsinspectie.nl.

 

Dit betekent in de praktijk:

* werkgroepen die zich bezig houden met de volgende onderwerpen: zorg en begeleiding, onderwijskundig leiderschap, didactisch handelen/leren en leerinhoud, professionele cultuur, onderwijs/leren en leerinhoud jonge kind, missie en onderwijsconcept.

* Analyse van toetsresultaten

* Opstellen en uitvoeren van verbeterpunten

* Studiedagen gericht op teamontwikkeling

* Toezicht onderwijsinspectie

* Informatievoorziening over kwaliteitsverbetering in Trimarkrant en op de website

 

Hoe zorgt de school voor goed personeel?

De Trimaran streeft naar een team van deskundige en betrokken leerkrachten die voldoen aan de leerkrachtencompetenties en zich verwant voelen met de visie van de school. Leerkrachten die zich medeverantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van het onderwijs. De leerkrachten zijn onderdeel van het team en vormen onder leiding van de directeur de concrete invulling van de visie van de school. De leerkrachten staan open voor de omgeving en zijn laagdrempelig.

 

De directeur heeft met de teamleden functionering- en beoordelingsgesprekken waarbij deze competenties de basis zijn voor verdere persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk dat teamleden leren van elkaar. Het is mogelijk dat leerkrachten bij collega’s gaan kijken om van elkaar te leren.

De school werkt met een taakbeleid waarin is opgenomen welke taken een leerkracht uitvoert naast het groepswerk. De school maakt hierbij gebruik van de deskundigheid en de interesses van leerkrachten.

 

Dit betekent in de praktijk:

* Een team van betrokken leerkrachten

* De leerkrachten dragen bij aan de kwaliteitsverbetering van het onderwijs

* De leerkrachten hebben een open houding naar de omgeving

* De leerkrachten stemmen de werkwijze met elkaar af

* Persoonlijke ontwikkeling van leerkrachten door studie of nascholing

* De leerkrachten op school leren van elkaar

* In de functionerings- en begeleidingsgesprekken vormen de leerkrachtencompetenties het uitgangspunt.

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering