Voorwoord

De periode op de basisschool is voor ieder kind een belangrijke tijd. In de leeftijd van 4 t/m 12 jaar ontwikkelen kinderen zich snel. De ouders en de school zijn partners die zich inspannen om het kind te laten ontplooien en zich zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Zo kunnen de school en de ouders er samen voor zorgen dat uw kind een fijne schooltijd krijgt, waarin het samen leert met anderen, succes ervaart en zelfstandig wordt.

 

Dit is de algemene schoolgids voor de periode 2016-2017 en sluit aan bij het schoolplan. Naast dit algemene deel zal de school jaarlijks een katern uitgeven met de praktische informatie voor dat betreffende schooljaar.

 

In dit algemene deel kunt u lezen wat de uitgangspunten van de school zijn en op welke wijze de school vormgeeft  aan het onderwijs en de katholieke identiteit. De schoolgids geeft ook een beeld van de partners waarmee de school samenwerkt in het brede schoolcomplex ‘Duinpark’.

 

Ik wens u veel leesplezier en ik nodig u van harte uit om vragen of opmerkingen bij een van de leraren of de directie kenbaar te maken.

 

Namens het gehele team van De Trimaran,

 

Marijke Aarnoutse-Biersteker (directie)

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering