Wat is een brede school?

In veel gemeenten werken bepaalde basisscholen structureel samen met andere voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een sportvereniging, een cultuurinstelling en de kinderopvang. Vaak worden deze scholen ‘brede scholen’ genoemd.

 

 Een brede school is een netwerk in en om één of meer scholen. Binnen dat netwerk werken leraren en andere professionals uit andere sectoren (zoals sport, opvang, cultuur en welzijn) structureel samen. Zo kunnen kinderen zich op allerlei manieren ontwikkelen. Het aanbod van de brede school wordt aangepast aan de behoefte van de kinderen, hun ouders en aan de buurt waarin de school staat. Zo komt het dat iedere brede school weer anders is.

 

Meer informatie over brede scholen is te vinden op www.bredeschool.nl

 

 

Wat betekent de brede school voor mijn kind?

 

 De Trimaran is onderdeel van het brede schoolcomplex in het Duinpark. Het complex is een ontmoetingsplaats voor kinderen en ouders uit de wijk. Naast de school zijn in het brede schoolcomplex de openbare bibliotheek, de gymvereniging en de Stichting Kinderopvang gevestigd. De school werkt intensief samen met deze partners. De kinderen op school maken gebruik van deze faciliteiten. Dit kan betekenen dat de theaterruimte van de school wordt gebruikt door een van de partners van de school voor buurtactiviteiten. Daarnaast kan de school op gebruik maken van de faciliteiten van de gymvereniging en de bibliotheek. De directeur maakt hierover afspraken.

 

 Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering