Naschoolse opvang

Buitenschoolse opvang 'De vliegende vissen'


Wat doe jij na schooltijd?
‘Wanneer de school uit is, ga ik met mijn vriendjes en vriendinnetjes leuke dingen doen. Natuurlijk drink ik eerst een kopje thee, eet wat fruit en doe mijn verhaal. Maar, daarna ga ik lekker mijn gang. Buiten spelen, knutselen, computeren, een dagje uit, noem maar op. Alles kan. En lukt het even niet met mijn huiswerk, dan word ik daarbij geholpen.’
Zomaar een verhaal van één van de kinderen, die onze buitenschoolse opvang bezoekt. Opvang na schooltijd, voor kinderen die de basisschool bezoeken, in een huiselijke omgeving. Wellicht ook voor u een idee?


Huiselijk, veilig en vrij
Uw kind kan na schooltijd terecht bij de buitenschoolse opvang (BSO). De opvang staat in het teken van huiselijkheid, veiligheid en vrijheid, jezelf kunnen zijn, samen plezier hebben en nieuwe dingen ontdekken. Uw kind kan deelnemen aan diverse activiteiten, maar dat is niet verplicht. Wij vinden het belangrijk, dat uw kinderen op onze naschoolse opvang zelf kunnen kiezen wat ze willen doen. Ze moeten tenslotte al zoveel! Kortom, terwijl u werkt, vermaakt uw kind zich prima.


Vakantieopvang
Wij bieden ook opvang in alle schoolvakanties. Naast kinderen die gebruik maken van onze reguliere opvang, kunnen hier ook kinderen terecht die normaal geen gebruik maken van opvang via onze Stichting. Wilt u gebruik maken van vakantieopvang, dan moet u dit minimaal twee weken voor een schoolvakantie aanvragen.


BSO De Vliegende Vissen
BSO De Vliegende Vissen is ontstaan in samenwerking met basisschool De Trimaran. Op deze manier geven we vorm aan de wens om leerlingen langer professioneel te begeleiden als ouders hier behoefte aan hebben.

Wilt u meer informatie? Bel dan met de medewerkers van de Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel, telefoon (0223) 614 202.

 

Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel
tel. (0223) 614 202
fax. (0223) 618 759
Email: info@kinderopvangdenhelder.nl
www.kinderopvangdenhelder.nl
Bron: Stichting kinderopvang Den Helder - Texel

 

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering