Voorschoolse opvang

Wat doe jij voor schooltijd? 

Voor de leerlingen van wie één of beide ouders werken, biedt voorschoolse opvang de uitkomst. De voorschoolse opvang is vanaf half 8 geopend. Wanneer de school begint, worden de leerlingen door de pedagogisch medewerker naar de groep gebracht.


Wilt u meer informatie? Bel dan met de medewerkers van de Stichting Kinderopvang Den Helder-Texel, telefoon (0223) 614 202.

Stichting Kinderopvang Den Helder - Texel
tel. (0223) 614 202
fax. (0223) 618 759
Email: info@kinderopvangdenhelder.nl
www.kinderopvangdenhelder.nl
Bron: Stichting kinderopvang Den Helder - Texel

 

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering