Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) heeft een adviserende en instemmende rol op het schoolbeleid. De MR bestaat uit drie leden uit het schoolteam en drie ouders. De leden van de MR worden gekozen door teamleden en ouders. De MR vergadert ongeveer zes keer per

jaar. De notulen zijn openbaar. Deze liggen ter inzage op school. Daarnaast is het mogelijk dat de notulen van de MR vergadering naar u gemaild worden. Via de website van de school kunt u zich hiervoor aanmelden. MR-leden worden voor een periode van 3 jaar aangesteld.

De oudergeleding van de MR wordt gekozen tijdens de jaarvergadering. De MR maakt ieder schooljaar een jaarverslag. Het jaarverslag van de MR is te vinden op de website van de school. Een lid van de MR is de vertegenwoordiger namens De Trimaran in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van stichting Sarkon. Deze GMR heeft een adviserende en instemmende rol op het beleid van Stichting Sarkon.

U kunt de MR bereiken op het e-mailadres: mr@trimaranmail.nl

 

Voorzitter:                  Agnetha van Brakel

Personeelsgeleding      Agnetha van Brakel, Marleen Gootjes, Sigrid Smit

Oudergeleding MR        Ruud Peters, Esther Versteeg en Raymond den Haan

 

notulen 5 maart 2018 

notulen 9 mei 2017

Notulen 18 april 2017

Notulen 7 februari 2017

 

 

 

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering