Ouderraad

De Ouderraad (OR) is een enthousiaste groep ouders die zich inzet voor bijzondere schoolactiviteiten en de financiën beheert van de ouderbijdrage. Eens per jaar is er een jaarvergadering voor alle ouders, waar de activiteiten, financiën, en ouderzaken worden besproken en om goedkeuring wordt gevraagd. Het verslag van de jaarvergadering vindt u op onze website. Met de jaarvergadering worden nieuwe leden benoemd.

 

Voorzitter: Esther Versteeg

Secretaris: Ciska Dokter

Penningmeester: Bianca den Haan

Twitter Icon TwitterContact Icon Contact


De Trimaran
Marsdiepstraat 278
1784 AW Den Helder
Tel: 0223 613191
directeur.
detrimaran@sarkon.nl

Partners Icon Partners

Triade
Stichting Kinderopvang Den Helder
Kopgroep Bibliotheken
De Helderse Vallei
Stichting de Wering